Naprava ni podprta! Pogosta vprašanja .

Posebna ponudba A1 NOW

Nazaj na glavno stran

Več o posebni ponudbi A1 NOW

Posebna ponudba brezplačnega preizkusa storitve A1 NOW velja od 20. 4. 2017 do preklica in velja za nove ter po pogojih predčasnega odplačila naprave za obstoječe naročnike A1 Slovenija, ki v času trajanja posebne ponudbe z A1 Slovenija, d. d. sklenejo novo naročniško pogodbo z vezavo za 24 mesecev na enem od paketov A1 SVOBODNI 20 GB, 40 GB, 60 GB, 100 GB, A1 ORTO 15 GB, A1 ORTO Epik ali A1 Net 30 GB, 70 GB in 100 GB. Brezplačni preizkus storitve A1 NOW je na voljo za različna obdobja: - 3 mesece v primeru vezave na paketu A1 SVOBODNI S, A1 SVOBODNI EU, A1 SVOBODNI EU+, A1 SVOBODNI 20 GB, A1 Hitri net M, A1 Net 30 GB, A1 ORTO TRIPSTER+, A1 ORTO GIGASTAR, A1 ORTO EU, A1 ORTO EU+ ali A1 ORTO 15 GB - 6 mesecev v primeru vezave na paketu A1 SVOBODNI M, A1 SVOBODNI 40 GB, A1 SVOBODNI 60 GB, A1 Hitri net L, A1 Net 70 GB ali A1 Net 100 GB - 12 mesecev v primeru vezave na paketu A1 SVOBODNI L in A1 SVOBODNI 100 GB. Uporabnik lahko izkoristi brezplačni preizkus storitve A1 NOW tako da ga aktivira v obdobju, ko je aktivna vezava na enega od navedenih paketov. V primeru, da uporabnik brezplačni preizkus aktivira v obdobju, ko je do preteka 24 mesecev vezave še manj kot 3, 6 ali 12 mesecev (glede na izbrani paket in obdobje ki mu pripada), se obdobje brezplačnega preizkusa ustrezno skrajša, tako da traja največ do izteka enega meseca po izteku obdobja vezave na zgoraj navedene pakete. V primeru, da uporabnik v času aktiviranega brezplačnega preizkusa menja paket, ki ni vključen v to posebno ponudbo brezplačnega preizkusa storitve A1 NOW, se brezplačni preizkus storitve A1 NOW zaključi najkasneje v roku enega meseca po spremembi paketa. V primeru, da uporabnik v času aktiviranega brezplačnega preizkusa menja paket, ki je vključen v to posebno ponudbo, je od dneva vključitve novega paketa upravičen do tistega obdobja brezplačnega preizkusa, ki pripada novemu paketu, in se le-ta prišteje že porabljenemu obdobju brezplačnega preizkusa na prejšnjem paketu. V vsakem primeru se od zaključka brezplačnega preizkusa dalje storitev A1 NOW uporabniku začne zaračunavati po vsakokrat veljavnem ceniku A1 Slovenija, če uporabnik do preteka celotnega obdobja brezplačnega preizkusa oziroma do predčasnega zaključka brezplačnega preizkusa izrecno ne zahteva izključitve storitve A1 NOW. Posebna ponudba se izključuje z ostalimi akcijami in promocijskimi ponudbami za storitev A1 NOW. Za pakete in storitev A1 NOW se uporabljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev, ter drugi posebni pogoji, ki so skupaj s cenikom in ostalimi informacijami na voljo na A1.si, na A1now.si, na prodajnih mestih A1, in 040 40 40 40. A1 Slovenija, d. d.